Điều kiện để Doanh nhân được xét cấp Thẻ APEC

Điều kiện để Doanh nhân được xét cấp Thẻ APEC:  


- Đối với người kinh doanh của doanh nghiệp: Có Hộ chiếu phổ thông có thời hạn sử dụng ít nhất 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ ủy quyền sử dụng. Sử dụng thẻ ABTC. Xem thủ tục làm thẻ ABTC

Kết quả hình ảnh cho thẻ apec site:https://www.vietnambooking.com


+ Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), đã làm việc trong doanh nghiệp trước khi xin ABTC tối thiểu là 12 tháng.  

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.  

- Đối với công chức, viên chức:  

+ Có Hộ chiếu phổ thông có giá trị ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC.  

+ Có nghĩa vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC theo Quyết định cử cán bộ đi làm việc ở nước ngoài của Uỷ ban nhân dân thành phố.  

 

>> Xem thêm thẻ apec là gì

III.  DỊCH VỤ LÀM VIỆC APEC CỦA vietnambooking

 

Kết quả hình ảnh cho thẻ apec site:https://www.vietnambooking.com


vietnambooking với kinh nghiệm thực tế và chuyên môn của mình, với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý đã nghiên cứu pháp luật Việt Nam về điều kiện và thủ tục cấp thẻ Apec.  Sử dụng dịch vụ pháp lý của vietnambooking, yêu cầu của khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc.  

 

>> Xem thêm The APEC (ABTC) duoc cap cho nhung ai

1. Các tài liệu do khách hàng cung cấp:  


Để thực hiện xử lý thẻ Apec, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau:  

- Hộ chiếu của các cá nhân đăng ký thẻ Apec 03 năm).  

- Ảnh nền trắng 3x4 (2 ảnh / 1 người).

- Bản sao một trong các chứng từ sau: Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Bản sao kèm theo của một trong các tài liệu có liên quan cho thấy việc thực hiện Hợp đồng đã ký (thư tín dụng, L / C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán hoặc chứng từ khác xác nhận việc thực hiện hợp đồng không muộn hơn 12 tháng trước thời điểm yêu cầu. sử dụng thẻ ABTC) (kèm theo các tài liệu trên để so sánh).  Đội ngũ hỗ trợ
Tung peter

Tung peter

0933 911 001
An Nguyen

An Nguyen

0942001001